Javni poziv za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2022./2023.

“Dječji vrtić “Ivančica” Oriovac i Općina Bebrina objavljuju Javni poziv za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2022./2023. Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave) Preslike osobnih iskaznica roditelja Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta Preslika kartona […]

Skip to content