Javni poziv za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2022./2023.

Sadržaj

“Dječji vrtić “Ivančica” Oriovac i Općina Bebrina objavljuju Javni poziv za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2022./2023.

Zahtjevu je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja
  3. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  4. Preslika kartona imunizacije
  5. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
  6. Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjev i dokumentaciju moguće je dostaviti u općinu Bebrina, Bebrina 83, 35 254 Bebrina svaki radni dan u razdoblju od 7,30 sati do 15,00 sati od 5. rujna 2022. godine do 16. rujna 2022. godine.

Detalji podaci i informacije navedeni su u Javnom pozivu koji je u prilogu.

 

Zahtjev upis PS 2022

JAVNI POZIV

Skip to content