Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) Povjerenstvo za provedbu prijema službenika u službu za potrebe rada na projektu „Radim i pomažem III.“ poziva na   PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam […]

Skip to content