Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna općine Bebrina u 2023. godini

Općina Bebrina poziva organizacije da sukladno uvjetima navedenim u Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje koji su u prilogu dostave prijave na javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2023. godini. Rok za dostavu prijava je 3. travnja 2023. godine. Dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili osobno […]

Skip to content