Proveden projekt Javna rasvjeta naselja Kaniža – faza 3

Općina Bebrina je uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije provela projekt  “Javna rasvjeta naselja Kaniža – faza 3“.  Ukupna vrijednost projekta  je 86.632,88 EUR-a, od toga je udio Ministarstva  31.000,00 EUR-a. Izgrađena je nova LED javna rasvjeta u naselju Kaniža – faza 3, te povećan stupanj sigurnosti sudionika u prometu. Ovim projektom realizirana je […]

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), objavljuje se OBAVIJEST   O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela općine Bebrina, na neodređeno vrijeme, održat će se dana 03. travnja 2024. godine […]

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Bebrina raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina – 1. Izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rok od 3 […]

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Radim i pomažem IV“ koji se provodi u sklopu Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Objavljuje se Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Bebrina za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Radim i pomažem IV“ za radno mjesto Djelatnik/ca za pružanja usluge potpore i podrške. Tekst javnog poziva s informacijama o uvjetima prijave i obrazac privole nalazi se u prilogu, te je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda […]

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „RADIM I POMAŽE IV“ U SKLOPU POZIVA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“

Općina Bebrina potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0004 za projekt Radim i pomažem IV u sklopu  Poziva Zaželi – prevencija institucionalizacije, projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. Opći cilj  je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluge […]

Skip to content