Odluka o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4205 za 07. i 08. studenog 2023. godine

Sadržaj

Županijska uprava za ceste Brodskoposavske županije na temelju članka 60. Zakona o cestama (NN RH 84/11) i Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN RH 119/07), na zahtjev tvrtke “PZC BROD”d.o.o. iz Slavonskog Broda, N. Zrinskog 115, donosi

ODLUKU

o privremenom zatvaranju za promet za sva vozila na županijskoj cesti ŽC4205 

Odobrava se tvrtki ” PZC BROD” d.o.o. iz Slavonskog Broda privremeno zatvaranje za sav promet na javnoj cesti ŽC4205 u dionici A.G.Grada Slavonski Brod do križanja sa ŽC4228 (cesta prema Kaniži) zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu

za 07. i 08. studenog (utorak i srijeda) 2023. godine u vremenu od 7,00 do 18,00 sati. 

Obilazan pravac za naselje Zbjeg iz pravca Slavonskog Broda moguć je javnim cestama D525 (Slavonski BrodStari Slatnik), ŽC4244 (Stari Slatnik- Brodski Stupnik) i ŽC 4205 (Brodski Stupnik – Bebrina – Zbjeg ) i obratno

Izvoditelj radova obvezan je postaviti prometnu signalizaciju radi reguliranja prometa tijekom izvođenja navedenih radova

Izvoditelj radova se obvezuje da u vremenu izvođenja radova omogući prolaz vozila prve pomoći, vatrogasnih vozila i vozila Ministarstva unutrašnjih poslova, ukoliko se radi o hitnoj intervenciji

Županijska uprava za ceste (investitor) se obvezuje putem radio postaja upozoriti sudionike u prometu o zatvaranju predmete ceste. 

Odluka Zbjeg

Skip to content