Obavijesti Općinske vijesti 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine

Općinski načelnik općine Bebrina donio je Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma Općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. (u daljnjem tekstu: Strateški plan razvoja turizma općine Bebrina) (KLASA:350-01/19-01/11, URBROJ:2178/02-01-19-4 od 23. svibnja 2019. godine.  Prema Odluci o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina postupak je provela Općina Bebrina u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. Osnovni razlozi za izradu i donošenje Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Obavijest o privremenom zatvaranju ceste na dionici Kaniža-Bebrina

Na zahtjev odobreno je tvrtki Strabag d.o.o. iz Zagreba privremeno zatvaranje prometa za sav promet na javnoj cesti LC 42036 u dionici od naselja Bebrina do naselja Kaniža, zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:     – 16. listopada 2019. god.(srijeda) u vremenu od 07.00 do 19.00 sati i     – 17. listopada 2019. god.(četvrtak) u vremenu od 07.00 do 19.00 sati  Prilog: Odluka o privremenom zatvaranju1510

Read More
Natječaji Obavijesti Općinske vijesti 

Natječaj za prijem u radni odnos odgajatelja/odgajateljice

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13), te  članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivančica Oriovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“  objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos radnika ODGOJITELJ/ICA ZA PROGRAM PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME U           OPĆINI :  ORIOVAC , 1 osoba puno radno vrijeme, BRODSKI STUPNIK , 1 osoba puno radno vrijeme, SIBINJ , 1 osoba puno radno vrijeme, 1 osoba pola radnog vremena, BEBRINA , 1 osoba puno radno vrijeme, PODCRKAVLJE , 1 osoba pola radnog vremena, GARČIN…

Read More
Kultura 

Održano “Kolo na Matniku za Grgurevo”

Dana 1. rujna 2019. godine Kulturno umjetničko društvo “Posavac” Kaniža organiziralo je 11. Smotru folklora ” KOLO NA MATNIKU ZA GRGUREVO ” . Gosti programa bili su KUD ” SMILJE ” Sl.Brod , KUD ” TOMISLAV ” Sibinj , KUD ” ŽERAVAC ” Sl.Brod , KUD ” ZRINSKI ” Brodski Stupnik , UKPD ” TARAS ŠEVČENKO ” Kaniža , ŠGD ” MATINI KRIPOŠTOLI ” Donja Bebrina , Muška pjevačka skupina ” BAJE ” Ivanovac , KUD ” ŠOKADIJA ” Šumeće , MPS ” RAKIJAŠI ” Podcrkavlje , ŽPS ” DRUMARICE…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Započela provedba projekta “Šumska učionica i tematsko dječje igralište”

Općina Bebrina potpisala je Ugovor o financiranju projekta „Šumska učionica i tematsko dječje igralište“. Za navedeni projekt Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je procjenjeni iznos potpore od 741.250,00 kuna. Projektom je planirano uređenje šumske učionice i  sjenice, postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju, informacijske i edukacijske ploče i tematskog dječjeg igrališta. Cilj projekta je educirati i informirati lokalno stanovništo i posjetitelje o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i sveobuhvatnom pozitivnom utjecaju na cijeli ekosustav. Edukativnim i informativnim pločama posjetiteljima će se predstaviti zajednice prisutne…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Energetska obnova zgrade DVD Kaniža

Općina Bebrina kao investitor provodi projekt energetske obnove zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Kaniži na adresi Kaniža 117 ukupne vrijednosti 270.097,10 kuna. Projekt je iznosom od 179.053,16 kune sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu provedbe projekta energetski će se obnoviti zgrada DVD Kaniža i osigurati ušteda na ukupnoj potrebnoj energiji za grijanje i hlađenje i poboljšanje energetskog razreda građevine. Kaniža

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Obavijest o početku školske godine 2019/2020.

Nastava u osnovnoj školi “Antun Matija Reljković” započinje u ponedjeljak, 9. rujna 2019. godine prema slijedećem rasporedu: MŠ Bebrina 5. – 8. razred – prva smjena 7.30 sati – autobusi voze sa uobičajenih stajališta u 7.05 sati i 3. razred – prva smjena 7.30 sati 1. i 4. Razred – druga smjena 11.55 sati PŠ Zbjeg 2. I 3. Razred – prva smjena 7.30 1. i 4. Razred – druga smjena 12.45 PŠ Šumeće 2. I 3. Razred – prva smjena 7.30 1. i 4. Razred – prva smjena 7.30…

Read More
EU projekti Obavijesti Općinske vijesti 

Izgradanja edukativno pješačke staze – Bebrina

Općina Bebrina potpisala je Ugovor o financiranju projekta „Izgradnja edukativno pješačke staze – Bebrina“. Za navedeni projekt Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je procjenjeni iznos potpore od 741.250,00 kuna. Projektom je planirana gradnja edukativne pješačke staze koja će koristiti edukaciji učenika osnovne škole, stanovnicima  i posjetiteljima općine Bebrina. Cilj projekta je pažljivim i promišljenim krajobraznim oblikovanjem lokalnoj zajednici, školskoj djeci i svim posjetiteljima pružiti prostor za boravak u prirodi, omogućiti dostupnost rekreacijskih, turističkih i zdravstvenih funkcija šume i približavanje općekorisnih funkcija šume javnosti.

Read More
EU projekti Obavijesti Općinske vijesti 

Energetska obnova zgrade “Sportski objekt na nogometnom igralištu u Šumeću”

Općina Bebrina kao investitor provodi projekt energetske obnove Sportskog objekta na nogometnom igralištu u Šumeću ukupne vrijednosti 468.167,65 kuna. Projekt je iznosom od 302.290,94 kune sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu provedbe projekta energetski će se obnoviti objekt na nogometnom igralištu i osigurati ušteda na ukupnoj potrebnoj energiji za grijanje i hlađenje.

Read More