Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga od interesa za opće dobro u 2020. godini II. krug

Sadržaj

Općina Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Općine koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su statutima programski usmjerene na rad u području koje je predmet ovog javnog natječaja da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina.

Detalji i uvjeti Javnog natječaja, kao i popis potrebne popratne dokumentacije naveden je u tekstu javnog natječaja i uputama za prijavitelje.  Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili predaje osobno na adresu: OPĆINA BEBRINA, BEBRINA 81, 35254 Bebrina, s naznakom: „Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina u 2020. godini- II. krug“ do 11. kolovoza 2020. godine.

Javni natječaj

Upute za prijavitelje

1. Obrazac opisa aktivnosti

2. Obrazac opisa proračuna

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

4. Obrazac izjave o uredno ispunjenim obvezama

5. Obrazac izjave o nekažnjavanju

6. Obrazac izjave o programima ili projektima financiranim iz javnih izvora

7. Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

8. Popis priloga

9. Obrazac opisnog izvješća

10. Obrazac financijskog izvješća

11. Obrazac ugovora o financiranju

 

 

Skip to content