JAVNI POZIV na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu općine Bebrina

Sadržaj

Predmet Javnog poziva je povjeravanje javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina (u daljnjem tekstu: sportske građevine) u vlasništvu općine Bebrina na upravljanje i korištenje sportskim udrugama s područja općine Bebrina (u daljnjem tekstu: sportske udruge) u svrhu izvođenja programa javnih potreba u sportu na području općine Bebrina.
Upravljanje i korištenje sportskim građevinama može se povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

 

PRILOZI

Javni poziv – upravljanje i korištenje sportskih građevina

Obrazac prijave na Javni poziv

Izjava o uredno ispunjenim obvezama

Skip to content