Javni poziv za isplatu naknade za djecu s područja općine Bebrina koja pohađaju vrtiće

Sadržaj

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 2/2020 i 4/2021) i članka 2. Odluke o isplati naknade za djecu s područja općine Bebrina koja pohađaju vrtiće (“Glasnik Općine Bebrina” broj 6/2022), Općinski načelnik općine Bebrina objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAKNADE
Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati naknade za djecu s područja općine Bebrina koja pohađaju vrtiće, a kojom se odobrava isplata naknade za dijete koje je pohađalo program vrtića.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u Općini Bebrina do 15. veljače 2023. godine.

Za ostvarivanje prava na naknadu zahtjev za ostvarivanje prava prilaže se:

–       Kopiju osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika/posvojitelja

–       Potvrdu o pohađanju dječjeg vrtića djeteta iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja programa vrtića

–       Kopiju tekućeg ili žiro- računa podnositelja zahtjeva

–       Kopiju rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih

–       Izjavu da navedeno pravo podnositelji zahtjeva nisu ostvarili po drugoj osnovi

Podnositelj zahtjeva ne smije imati dospjela neplaćena dugovanja prema Općini Bebrina.

 

Javni poziv (1)

Obrazac 1- Zahtjev

Obrazac 2- Izjava da pravo nije ostvareno po drugoj osnovi

 

 

Skip to content