Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade studentima s područja općine Bebrina

Sadržaj

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 2/2020 i 4/2021) i članka 3. Odluke o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina (“Glasnik Općine Bebrina” broj 10/2021), Općinski načelnik općine Bebrina objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAKNADE

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina kojom se odobrava isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina. Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bebrina.

Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 2022./2023.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev studenta.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina neposredno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga.  U zahtjevu je podnositelj dužan navesti podatke o studentu i oznaku upisane akademske godine.

 

Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:

  • kopiju osobne iskaznice,
  • kopiju tekućeg računa ili žiro na koji će se isplatiti naknada,
  • potvrdu fakulteta o statusu studenta,

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 16. prosinca 2022. godine. 

 

Zahtjev za naknadu studentima u 2022. godini

Javni poziv za naknadu za studente u 2022. godini

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec.

Skip to content