JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAKNADE

Sadržaj

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 2/2020 i 4/2021) i članka 2. Odluke o isplati naknade za djecu s područja općine Bebrina koja su pohađala vrtiće u 2023. godini (“Glasnik Općine Bebrina” broj 6/2023), Općinski načelnik Općine Bebrina objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAKNADE

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati naknade za djecu s područja općine Bebrina koja su pohađala vrtiće u 2023. godini, a kojom se odobrava isplata naknade za dijete koje je pohađalo program vrtića.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do 15. veljače 2024. godine u Općinu Bebrina, Bebrina 83, 35 254 Bebrina.

Za ostvarivanje prava na naknadu, zahtjevu za ostvarivanje prava prilaže se:

–        Kopija osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika/posvojitelja

–        Potvrda o pohađanju dječjeg vrtića djeteta iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja programa vrtića

–        Kopija računa podnositelja zahtjeva

–        Kopija rodnog lista djeteta ili izvatka iz matice rođenih ili odgovarajuće elektroničke zapise

–        Izjavu da navedeno pravo nije ostvareno po drugoj osnovi

Podnositelj zahtjeva ne smije imati dospjela neplaćena dugovanja prema Općini Bebrina.

Javni poziv – vrtići

Zahtjev za isplatu naknade za vrtiće

Izjava da pravo nije ostvareno po drugoj osnovi

 

 

Skip to content