Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Vijeća časti

Sadržaj

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Bebrina objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Vijeća časti. Prijava s traženom dokumentacijom koja se nalazi u Javnom pozivu dostavlja se u pisanom obliku, preporučeno poštom ili osobno na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 83, 35 254 Bebrina, s naznakom ” Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje predsjednika i jednog člana Vijeća časti ” – NE OTVARAJ -.


Rok za dostavu prijava je 12. listopada 2023.g.

Javni poziv – Vijeće časti (1)

1. Obrazac za predlaganje kandidata

2. Izjava kandidata 

Skip to content