JAVNI POZIV ZA PRIJAVU RADNIKA- JAVNI RADOVI

Sadržaj

Temeljem programa javnog rada aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima revitalizacije javnih površina, općinski načelnik Općine Bebrina objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za program zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima na području Općine Bebrina u 2019. godini

Osnovni cilj: Aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja, uređenje nerazvrstanih cesta te zaštita okoliša.

Trajanje programa:

 • do 6 mjeseci u punom radnom vremenu

Broj izvršitelja: 7 osoba

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe u nepovoljnom položaju, slijedeće razine obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev/prijavnica
 • uvjerenje/potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu

 1. Radovi na održavanju kanalske mreže općine, uključujući i kanale pored nerazvrstanih cesta,
 2. Održavanje poljskih putova,
 • Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada,
 1. Briga o zaštiti okoliša od onečišćenja i ostali poslovi spriječavanja i kontrole onečišćenja i uređenja okoliša.

Prijave se podnose osobno ili pismenim putem na adresu:

Općina Bebrina, Bebrina 83, 35 254 Bebrina.

Rok za dostavu prijava je 25. travnja 2019. godine.

OPĆINA BEBRINA

PRILOG:

Prijavnica_za_javne_radove 2019

Hrvatski zavod za zapošljavanje, poveznica:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Skip to content