JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ZAMJENA

Sadržaj

Temeljem programa javnog rada Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, općinski načelnik Općine Bebrina objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima “Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava” na području Općine Bebrina u 2017. godini

Osnovni cilj: Aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja, prevencija prirodnih katastrofa te zaštita okoliša.

Trajanje programa:

 • Do 17. lipnja 2018. godine

Broj izvršitelja: 1 osoba

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:

 1. Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom[1] , osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;
 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina[2] prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
 • mladi do 25[3] godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
 • osobe starije od 50[4] prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
 • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

 

 1. osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati.

 

 

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu

 • Sanacija nerazvrstanih cesta ,
 • Čišćenje drveća i niskog raslinja,
 • Saniranje divljih odlagališta otpada,
 • Održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,
 • U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

 

 

Prijave se podnose osobno ili pismenim putem na adresu:

Općina Bebrina, Bebrina 81, 35 254 Bebrina.

Zahtjevu za prijavu potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice.

 

 

Rok za dostavu prijava je 6. lipanj 2018. godine.

 

 OPĆINA BEBRINA

 Tekst javnog poziva

JAVNI POZIV_ZAMJENA

Prijavnica_za_javne_radove

Skip to content