JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE

Sadržaj

Temeljem programa javnog rada aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima revitalizacije javnih površina, Općinski načelnik Općine Bebrina objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima „Revitalizacija javnih površina ” na području Općine Bebrina u 2018. godini

 Osnovni cilj: Aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja, uređenje nerazvrstanih cesta te zaštita okoliša.

Trajanje programa:

 • do 6 mjeseci u punom radnom vremenu

Broj izvršitelja: 10 osoba

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

 1. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,
 1. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 2. osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

 

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu

 1. Radovi na održavanju kanalske mreže općine, uključujući i kanale pored nerazvrstanih cesta,
 2. Održavanje poljskih putova
 3. Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada
 4. Briga o zaštiti okoliša od onečišćenja i ostali poslovi sprječavanja i kontrole onečišćenja i uređenja okoliša.

Prijave se podnose osobno ili pismenim putem na adresu:

Općina Bebrina, Bebrina 81, 35 254 Bebrina.

Zahtjevu za prijavu potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice.

Rok za dostavu prijava je 30. svibanj 2018. godine.

 

OPĆINA BEBRINA

Tekst natječaja:

Javni poziv

Prijavnica_za_javne_radove _2018

Skip to content