Javni uvid za Strateški plan razvoja turizma Općine Bebrina za 2017.-2022. godine

Sadržaj

Na temelju članka 67 i 160. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 03/13) Općinski načelnik općine Bebrina donosi ZAKLJUČAK o o utvrđivanju Nacrta Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine za javni uvid

  1. Upućuje se nacrt Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine za javni uvid.
  2. Javni uvid će početi 09. travnja 2019. godine i trajati će zaključno do 24. travnja 2019. godine.
  3. Nacrt Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine biti će, za trajanja javnog uvida, dostupan na službenim stranicama Općine Bebrina www.bebrina.hr, izložen u prostorijama općine Bebrina, na adresi: Bebrina 81, 35254 Bebrina svakim radnim danom i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.
  4. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na nacrt Plana mogu se do kraja javnog uvida dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina, odnosno na e-mail adresu: opcina@bebrina.hr, te na službenoj stranici Općine Bebrina, Savjetovanja za zainteresiranom javnošću, Javna rasprava o Strateškom planu razvoja turizma općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine na internetskoj adresi www. bebrina.hr.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči općine i na službenoj stranici Općine Bebrina.

 

PRILOZI

Strateški plan razvoja turizma Općine Bebrina

Skip to content