Kalendar odvoza komunalnog i korisnog otpada u 2023. godini

Sadržaj

SIJEČANJ

 

VELJAČA OŽUJAK
KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD
13.01.2023. 10.02.2023. 10.03.2023.
27.01.2023. 24.02.2023. 24.03.2023.
Korisni otpad-27.01.2023. Korisni otpad – 24.02.2023. Korisni otpad – 24.03.2023.

 

TRAVANJ

 

SVIBANJ LIPANJ
KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD
07.04.2023. 05.05.2023. 02.06.2023.
21.04.2023. 19.05.2023. 16.06.2023.
  30.06.2023.
Korisni otpad – 21.04.2023. Korisni otpad – 19.05.2023. Korisni otpad – 16.06.2023.

 

SRPANJ

 

KOLOVOZ RUJAN
KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD
14.07.2023. 11.08.2023. 08.09.2023.
28.07.2023. 25.08.2023. 22.09.2023.
 
Korisni otpad – 28.07.2023. Korisni otpad – 25.08.2023. Korisni otpad – 22.09.2023.

 

LISTOPAD

 

STUDENI PROSINAC
KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD KOMUNALNI OTPAD
06.10.2023. 03.11.2023. 01.12.2023.
20.10.2023. 17.11.2023. 15.12.2023.
  29.12.2023.
Korisni otpad – 20.10.2023. Korisni otpad – 17.11.2023. Korisni otpad – 15.12.2023.
Skip to content