Letak za sprječavanje razvoja komaraca u našim okruženjima

Sadržaj

OPASNOSTI OD KOMARACA

1. Pojava komaraca otežava normalne životne aktivnosti
2.Pojava komaraca otežava rekrativne aktivnosti (šetanje, vježbanje)
3. Ubodi komaraca izazivaju kožne alergijske reakcije
4. Ubodi komara mogu izazvati sekundarne bakterijske infekcije
5. Ubodi komaraca mogu prenijeti zarazne bolesti

Zarazne bolesti koje prenose komarci

Groznica Zapadnog Nila
Dengue
Žuta groznica
Malarija
Chikungunya
Zika virusna infekcija
Usutu virusna infekcija
Dirofilarijaza

SPRIJEČIMO ZARAZNE BOLESTI KOJE PRENOSE KOMARCI

Medicinske značajne vrste komaraca u Republici Hrvatskoj Culex pipiens complex
Prijenosnici : Groznica Zapadnog Nila, Usutu virusna infekcija Aedes albopictus
Prijenosnici : Dengue, Chickungunya, Zika Aedes japonicus ( Nova invazivna vrsta)

Prisustvo određenih vrsta komaraca ne znači nužno da će doći do pojave neke zarazne bolesti, već to samo ukazuje na rizik i mogućnost pojave zaraznih bolesti, a pojava rizika od neke zarazne bolesti znači da treba djelovati preventivno.

NEOPHODNI UVJETI ZA RAZVOJ I OPSTANAK KOMARACA

1. Voda – za razvoj larvi komaraca neophodna je voda i bez vode larve komaraca se ne mogu razvijati. Za razvoj komaraca pogodne su sve vrste vode što uključuje čistu i onečišćenu vodu, prirodne i umjetne nakupine vode.
2. Povoljna temperatura zraka – za razvoj komaraca potrebne su povoljne temperature zraka. nepovoljne niske temperature zraka i oborine nepovoljno utječu na odrasle oblike komaraca.
3. Neuređene zelene površine – nepokošena trava, raslinje predstavljaju pogodna mjesta za boravak i skrivanje komaraca.

Mjere kolektivne zaštite od komaraca

1. Redovito uklanjajte otpad i sve predmete u kojima se zadržava voda
2. Redovito praznite sve nakupine vode u predmetima i sa površinama
3. Redovito praznite vodu iz vaza na grobljima. Redovito praznite i čistite sve spremnike za vodu jednom tjedno
4. Pokrivajte spremnike za kišnicu adekvatnim pokrovom
5. Održavajte ispravnim sustave za opskrbu i odvodnju vode
6. Ispravno zatvorite poklopce septičkih jama
7. Redovito održavajte bazene za kupanje. Postavljajte najlonske folije na način da se spriječi nakupljanje vode
8. Redovito održavajte privatne zelene površine, vrtove, balkone
9. Održavanje javnih zelenih površina, izletišta se treba provoditi od strane jedinica lokalne samouprave.
10. Odlagališta iskorištenih automobilskih guma održavajte na način da redovito praznite vodu iz guma, da gume slažete u obliku piramide, da provodite dezinsekciju guma svakih 2 tjedna
11. Zatrpajte udubine u tlu, jame, bare, kanale u kojima se zadržava voda
12. Larvicidni tretman komaraca se provodi kao sustavna mjera
13. Adulticidni tretman komaraca se provodi kao sustavna mjera, ali po preporukama i potrebama.

MJERE OSOBNE ZAŠTITE OD KOMARACA

Izbjegavajte boravak u područjima s puno komaraca ako je to moguće.

Prilikom boravka u područjima s puno komaraca koristite adekvatnu odjeću.

Prilikom boravka u područjima s puno komaraca koristite repelente.

Prije korištenja repelenata pročitajte uputu proizvođača o načinu uporabe.

Koristite zaštitne mrežice na prozorima i vratima vašeg doma.

SPRIJEČIMO ZARAZNE BOLESTI KOJE PRENOSE KOMARCI- letak

Skip to content