NAKNADA RODITELJIMA ČIJA DJECA POHAĐAJU VRTIĆE

Sadržaj

Općina Bebrina donijela je Odluku o isplati naknade roditeljima s područja općine Bebrina  čija djeca pohađaju vrtiće (“Glasnik Općine Bebrina” broj 2/2019) kojom se odobrava se isplata naknade roditeljima djece s područja Općine Bebrina koja su pohađala program vrtića u 2019. godini, a koji nisu ostvarili predmetno pravo po drugoj osnovi. Roditelju djeteta koje je program vrtića pohađalo u razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine isplatit će se naknada  u iznosu od 2.000,00 kuna. Roditelju djeteta koje je pohađalo vrtić u razdoblju kraćem od 12 mjeseci, naknada će se isplatiti razmjerno broju mjeseci u kojima je dijete pohađalo vrtić.

Za ostvarivanje prava na naknadu potrebno je do 31. siječnja 2020. godine poštom na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 81, 35 254 Bebrina ili osobno putem Jedinstvenog upravnog odjela, dostaviti:

  1. Zahtjev
  2. Kopiju osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika/posvojitelja
  3. Potvrdu o pohađanju dječjeg vrtića djeteta iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja programa vrtića
  4. Kopiju tekućeg ili žiro- računa roditelja,
  5. Kopiju rodnog lista djeteta
  6. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Bebrina
  7. Izjavu da navedeno pravo nije ostvareno po drugoj osnovi

Prilozi:

Zahtjev za naknadu za vrtiće

Izjava da pravo nije ostvareno po drugoj osnovi

 

Skip to content