Novi raspored odvoza miješanog komunalnog otpada za 2023. g.

Sadržaj

Novi raspored odvoza miješanog komunalnog otpada na području općine Bebrina za 2023. g. kreće u petak 13.01.2023 .g.

Miješani komunalni otpad odvozit će se svaki drugi petak, a korisni otpad (papir, plastika i staklo) jedanput mjesečno prilikom drugog odvoza miješanog komunalnog otpada.

Svi korisnici koji će imati višak otpada, vreće za višak miješanog komunalnog otpada mogu kupiti u reciklažnom dvorištu tvrtke Jakob Becker d.o.o. na adresi Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, od ponedjeljka do petka od 7:00 – 14:00 sati.

 

PRILOZI

Bebrina

Skip to content