OBAVIJEST KANDIDATIMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Sadržaj

Pisano testiranje za kandidate za prijam namještenika u službu u općinu Bebrina održati će se u utorak, 30. ožujka 2021. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općine Bebrina.

Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

  1. Ivica Grgašević
  2. Marko Grgić

 

Nakon obavljene pisane provjere općeg znanja Povjerenstvo će utvrditi rezultate pisanog testa. Po obavljenoj pisanoj provjeri općeg znanja Povjerenstvo će utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pisanom testu. O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidat će biti obaviješten u zakonskom roku.

Povjerenstvo obavještava odnosno podsjeća kandidate da su svi potrebni podaci o testiranju već ranije objavljeni na službenoj internetskoj stranici Općine Bebrina (http://www.bebrina.hr/). Kandidati su obvezni po dolasku na prethodnu provjeru znanja dati na uvid odgovarajući identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Kandidat koji ne može dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti provjeri. Smatra se da kandidat koji je ispunio formalne uvjete oglasa, a koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera
  • razgovarati s ostalima ili na drugi način remetiti red i mir

 

Ako se kandidat ponaša neprimjereno ili na bilo koji način prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće bodovati. Smatra se da je kandidat položio test ako je ostvario najmanje 50% bodova. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Povjerenstvo za provedbu prijma namještenika u službu

PRILOZI

Obavijest o testiranju

Skip to content