OBAVIJEST KANDIDATIMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE OPĆEG ZNANJA )

Sadržaj

Pisano testiranje za kandidate za prijam namještenika u službu u  općinu Bebrina održat će se u četvrtak, 15. srpnja 2021. godine u 16,00 sati, u prostorijama Općine Bebrina. Kandidat koji je dostavio pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjava formalne uvjete oglasa, ovim putem SE POZIVA na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to je:
1. Ivan Crnac

Nakon obavljene pisane provjere općeg znanja Povjerenstvo će utvrditi rezultate pisanog testa. Po obavljenoj pisanoj provjeri općeg znanja Povjerenstvo će utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pisanom testu. O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidat će biti obaviješten u zakonskom roku.

PRILOZI

Obavijest o testiranju

Skip to content