Obavijest o obvezi ishođenja suglasnosti prije početka radova na mjesnim grobljima općine Bebrina

Sadržaj

Poštovani,

sukladno odredbama članaka 5. i 6. Odluke o grobljima Općine Bebrina Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina obavlja poslove upravljanja grobljima na području Općine Bebrina. Navedene poslove između ostalog čini i nadzor nad uređenjem groblja i grobnih mjesta.

U cilju učinkovitog upravljanja grobljima, te pravilnog vođenja službenih evidencija i grobnog očevidnika vlasnici grobnih mjesta i izvoditelji radova obvezni su prije početka radova ishoditi suglasnost za rad na navedenom mjesnom groblju i navedenom grobnom mjestu.

Izvođači radova obvezni su prije samog početka radova javiti se u općinu i priložiti presliku navedene suglasnosti.

Obavijest o obvezi ishođenja dozvole

Skip to content