Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Sadržaj

Obavijest o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Bebrina.

Odvoz će se vršiti 22.10.2021. godine

NAPOMENA: Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad ne odvozimo!

Bebrina odvoz glomaznog otpada

 

Skip to content