Obavijest o odvozu komunalnog otpada

Sadržaj

Dana 30.4.2021. godine zbog tehničkog kvara na vozilu nismo bili u mogućnosti odvesti miješani komunalni otpad s područja općine Bebrina, naselja Bebrina, Banovci i Stupnički Kuti.

Odvoz miješanog komunalnog otpada za navedena naselja biti će u petak 7.5.2021. godine.

Skip to content