OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

Temeljem članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne Novine“ 20/2018 i 115/2018) Općina Bebrina objavljuje

O B A V I J E S T

O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina,  ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede (KLASA:945-01/18-01/571, URBROJ:525-07/1790-18-2 od 27. rujna 2018. godine) izložiti će se na javni uvid u razdoblju od 23. kolovoza 2019. godine do 6. rujna 2019. godine u sjedištu općine Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina.

Zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid i dati prijedloge i primjedbe na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina za vrijeme trajanja javnog uvida, zaključno s 6. rujna 2019. godine.

 

OPĆINA BEBRINA

Prilog:

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 23082019

 

IZVOR FOTOGRAFIJE: HTTP://LAG-POSAVINA.HR/ZAPOCELO-IZDAVANJE-ODLUKA-ZA-OPERACIJU-5-2-1-OBNOVA-POLJOPRIVREDNOG-ZEMLJISTA-I-PROIZVODNOG-POTENCIJALA/
Skip to content