OBAVIJEST O PRIJAVI PRIRODNE NEPOGODE

Sadržaj

Župan Brodsko- posavske županije dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet. dana 7. kolovoza 2020. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom, obilnom kišom te tučom na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim usjevima na području Grada Slavonskog Broda i općinama Bebrina, Brodski Stupnik, Oriovac, Sibinj i Podcrkavlje (KLASA:320-12/20-01/14, URBROJ:2178/1-04-20-1).

Nakon Županove Odluke o proglašenju prirodne nepogode, općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dužno je postupiti sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) i Pravilniku o Registru šteta od prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 65/2019).

OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAMO SVE MJEŠTANE OPĆINE BEBRINA KOJI SU PRETRPJELI  ŠTETU UZROKOVANU ELEMENTARNOM NEPOGODOM KOJA SE DOGODILA 4. KOLOVOZA 2020. GODINE DA ISTU MOGU PRIJAVITI ZAKLJUČNO SA 14. KOLOVOZA 2020. GODINE (PETAK)

NASTALU ŠTETU MOŽETE PRIJAVITI:

  1. osobno u prostorima općine Bebrina, na adresi Bebrina 81, 35 254 Bebrina u vremenu od 8:00 do 14:00 sati
  2. poštom na adresu Općine Bebrina, Bebrina 81, 35 254 Bebrina

U RAZDOBLJU DO 14. KOLOVOZA 2020. GODINE

Za prijavu nastale štete na građevinskim i infrastrukturnim objektima potrebno je dostaviti:

  1. prijavu štete-obrazac PN (možete preuzeti u općini ili na mrežnim stranicama općine)
  2. OIB
  3. presliku građevinske dozvole, rješenja o izvedenom stanju za građevinu koja je oštećena elementarnom nepogodom ili dokaz o pokretanju postupka legalizacije ili bili koji drugi odgovarajući dokaz
  4. izjavu kojom se potvrđuje da imovina za koju se prijavljuje šteta nije osigurana po drugoj osnovi
  5. korisnici prava iz područja socijalne skrbi dokaz o ostvarenom pravu – rješenje

OBRAZAC-PN

Obrazac-izjave

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 2020.

Skip to content