Obavijest o prijavi elementarne nepogode

Sadržaj

Župan Brodsko posavsko-posavske županije dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet. dana 10. srpnja 2019. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom praćenog jakim vjetrom, kišom i tučom na poljoprivrednim kulturama, višegodišnjim nasadima i građevinskim objektima na području općina Bebrina, Davor i Oriovac (KLASA:361-07/19-01/4,URBROJ:2178/1-11-01-19-1). 
Nakon Županove Odluke o proglašenju prirodne nepogode, općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dužno je postupiti sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN 96/98).

OBAVIJEST

OBAVJEŠTAVAMO SVE MJEŠTANE OPĆINE BEBRINA KOJI SU PRETRPJELI  ŠTETU UZROKOVANU ELEMENTARNOM NEPOGODOM KOJA SE DOGODILA 7. SRPNJA 2019. GODINE I U NOĆI S 8/9. SRPNJA 2019. GODINE, DA ISTU MOGU PRIJAVITI ZAKLJUČNO SA 17. SRPNJA 2019. GODINE (SRIJEDA)

 

NASTALU ŠTETU MOŽETE PRIJAVITI:

 1. osobno u prostorima općine Bebrina, na adresi Bebrina 83, 35 254 Bebrina u vremenu od 8:00 do 14:00 sati

U RAZDOBLJU OD 10. SRPNJA DO 17. SRPNJA 2019.GODINE.

 

Za prijavu nastale štete na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima potrebno je dostaviti:

 1. prijavu štete-obrazac EN-P (možete preuzeti u općini ili na mrežnim stranicama općine)
 2. pregled podataka iz upisnika list A i list B Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 3. broj računa (IBAN)
 4. OIB
 5. presliku posjedovnog lista za katastarsku česticu na kojoj je nastala šteta ukoliko podnositelj zahtjeva nema podatke iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
 6. izjavu kojom se potvrđuje da imovina za koju se prijavljuje šteta nije osigurana po drugoj osnovi

Za prijavu nastale štete na građevinama potrebno je dostaviti:

 1. prijavu štete-obrazac EN-P (možete preuzeti u općini ili na mrežnim stranicama općine)
 2. OIB
 3. presliku građevinske dozvole ili rješenja o izvedenom stanju za građevinu koja je oštećena elementarnom nepogodom ili dokaz o pokretanju postupka legalizacije
 4. izjavu kojom se potvrđuje da imovina za koju se prijavljuje šteta nije osigurana po drugoj osnovi

 

Prilog:

OBRAZAC PN

Obrazac-izjave

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

 

 

 

Skip to content