Obavijest o prijevozu glomaznog otpada s područja Općine Bebrina

Sadržaj

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenoj općini koji su podmirili svoje obveze prema tvrtki Jakob Becker d.o.o., a imaju potrebu odvoza glomaznog otpada da se prijave na broj telefona 035/430-081 u periodu od 17.06.2024 – 19.06.2024 od 08-12h ili na e-mail info@jakob-becker.hr

 Za raspored i vrijeme odvoza korisnici će biti obaviješteni putem telefona.

Krupni glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno, veće komade rastaviti i skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu.

Otpad koji ne odvozimo: Građevinski otpad, opasni otpad, otpadne gume, stari automobili, elektronski i električni otpad, tekstil, ravno staklo, te korisni otpad koji se prikuplja putem vreća ili spremnika.

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Skip to content