Prijava štete od suše do 11. rujna 2017. godine

Sadržaj

Obavještavaju se mještani općine Bebrina koji su imali štetu od elementarne nepogode izazvane nedostatkom oborina – SUŠOM na poljoprivrednim kulturama, da nastalu štetu mogu prijaviti u Općinu Bebrina do 11. rujna 2017. godine.

Elementarnu nepogodu proglasio je župan brodsko-posavske županije ovim dopisom.

Za prijavu su potrebni slijedeći podaci:
– Poljoprivredna kultura i površina na kojoj je nastala šteta
– broj k.č. ili ARKOD broj zemljišta na kojem je nastala šteta
– IBAN (žiro-račun)
– OIB, MIBPG

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

OBRAZAC- nepogode

Skip to content