OBAVIJEST STRANKAMA OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

KLASA: 023-01/20-01/13

URBROJ: 2178/02-04-20-2

Bebrina, 17. ožujka 2020. godine

OBAVIJEST

zbog trenutne epidemiološke situacije vezane uz COVID – 19 (SARS -CoV-2) u cilju sprječavanja širenja virusa obustavlja se izravan način rada sa strankama u prostorijama Općine Bebrina.

Pozivaju se stranke da zahtjeve prema Općini i drugu komunikaciju s općinom obavljaju telefonskim putem, poštom ili putem elektroničke pošte kako slijedi:

  1. OPĆINSKA UPRAVA

Bebrina 81, 35 254 Bebrina
Tel:035/433-109
opcina@bebrina.hr

 

  1. PROČELNIK:
    Tel:091/613-7037

procelnik@bebrina.hr

OPĆINA BEBRINA

Skip to content