Obavijest za predškolu

Sadržaj

Sukladno članku 23.a  Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju, program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Stoga, molimo sve roditelje djece rođene od 1.04.2008. do 31.03.2009. da se osobno jave u Općinu Bebrina do 17. studenog 2014. godine radi prikupljanja podataka nužnih za organiziranje predškole.
Za dodatne informacije javite se na broj: 095/572-1171.

Potrebno je dostaviti slijedeće podatke:
– Ime i prezime, OIB majke i oca
– Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
– Presliku osobnih iskaznica roditelja
– Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
– Preslika kartona imunizacije
– Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoća u razvoju

Skip to content