Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine

Sadržaj

Poštovani mještani općine Bebrina

Na temelju Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, a na temelju koje će se  vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine podmirivati  troškovi korištenja stambenih jedinica, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje, a koji se odnosi na

– vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice

– vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili  svoje stambene jedinice na korištenje

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Javni poziv možete pogledati na :

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Obrazac „Ponuda smještaja za raseljene osobe“ možete preuzeti sa gore navedenog linka, ili u prostorijama Općine Bebrina svakim radnim danom u radnom vremenu Općine.

Nakon ispunjavanja obrasca „Ponuda smještaja za raseljene osobe“ isti se dostavlja Stožeru Civilne zaštite Općine Bebrina radi nadzora i izdavanja Potvrde o nadzoru stambene jedinice, kao dokazu da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude. Obrazac „Ponuda smještaja za raseljene osobe“ služi kao zahtjev za obavljanje nadzora Stožera CZ, a može se predati u prostorijama Općine Bebrina svakim danom u radnom vremenu Općine.

Nakon dobivanja Potvrde od strane Stožera CZ, vlasnik stambene jedinice cjelokupnu dokumentaciju  (Ponuda smještaja za raseljene osobe, Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, te dokaz o vlasništvu stambene jedinice) dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr

Skip to content