Odluka o odobrenim sredstvima za prijavljene programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini

Sadržaj

Općinski načelnik općine Bebrina donio je nakon završenog postupka pregleda i ocjene prijavljenih programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro u 2020. godini Odluku o odobrenim sredstvima (KLASA:402-03/20-01/34, URBROJ:2178/02-01-20-21 od 24. lipnja )kojom je za prijavljene programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini odobreno ukupno 140.000,00 kuna.

Popis udruga, vjerskih zajednica i ostalih organizacija civilnog društva kojima su odobrena sredstva sastavni su dio Odluke i nalaze se u prilogu.

Prilog:

Odluka o odobrenim sredstvima za prijavljene programe, projekte, manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini

Skip to content