ODLUKA O ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PRIJAVLJENE PROGRAME/PROJEKTE/MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2023. GODINI

Sadržaj

Na temelju članka 21. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 25/15) i članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ 1/2019, 2/2020 i 4/2021), Općinski načelnik je donio Odluku o odobrenim sredstvima za prijavljene programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro u 2023. godini u Općini Bebrina. Odlukom su odobrena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 61.800, EUR za programe/projekte/manifestacije udruga koji su od interesa za opće dobro koje provode udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva na području Općine Bebrina.

Odobrena su financijska sredstva za ukupno dvadeset devet (29) udruga, vjerskih zajednica i ostalih organizacija civilnog društva.

ODLUKA O ODOBRENIM SREDSTVIMA ZA PRIJAVLJENE PROGRAME, PROJEKTE, MANIFESTACIJE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2023. GODINI

 

Skip to content