ODLUKA O PRIVREMENOJ ODGODI KORIŠTENJA POSLOVNIH PROSTORA I SPORTSKIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

Temeljem članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta općina Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019 i 2/2020) Općinski načelnik Općine Bebrina donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOJ ODGODI KORIŠTENJA POSLOVNIH PROSTORA I SPORTSKIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE BEBRINA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se obustavlja korištenje poslovnih prostora u općini Bebrina u kojima se ne obavlja poslovna djelatnost i javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Bebrina.

Članak 2.

            Ova Odluka donosi se radi provedbe preporuka Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite a u cilju spriječavanja epidemije virusa COVID – 19 (SARS -CoV-2).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici općine Bebrina.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec.

 

 Prilog:

  1. Odluka
Skip to content