Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma Općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022.

Sadržaj

Ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana provodi  Općina Bebrina  u suradnji sa Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije (KLASA: 351-02/19-01/09, URBROJ: 2178/1-03-19-1 od 24. travnja 2019. godine) za Strateški plan potrebno je provesti postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

Strateškim planom se analizira postojeće stanje, definiraju ciljevi i opće smjernice razvoja područja Općine, te stvaraju preduvjeti za unaprjeđenje turizma na području općine Bebrina. Tijelo zaduženo za izradu Strateškog plana je Jedinstveni upravni odjel općina Bebrina, a stručni izrađivač za izradu Strateškog plana je Agroconsulting, obrt za poslovno savjetovanje, Matije Gupca 32, 35 252 Sibinj.

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma

Skip to content