ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Sadržaj

Dana 29.9.2020. godine (utorak) odvozi se glomazni otpad s područja Općine Bebrina.

Za naselje Dubočac odvoz će se organizirati drugi dan zbog crkvenog goda u selu.

Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad NE ODVOZIMO.

Skip to content