Oglas za prijem službenika u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta

Sadržaj

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina temeljem članka 19.,Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 6l/ll, 04/18 i 112/19), a u vezi s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0405 raspisuje oglas za prijem službenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina,  1 viši stručni suradnik za projekte i opće poslove, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a zaključno s 11. studenim 2022. godine.

Tekst oglasa, način i sadržaj prijave, opis radnog mjesta i podaci o plaći, te potrebni obrasci nalaze se u prilogu.

 

Oglas za prijem službenika u službu.

Opis poslova i podaci o plaći

Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka

Skip to content