Poziv na podnošenje zahtjeva za naknadu za pohađanje vrtića

Sadržaj

Općina Bebrina poziva roditelje/skrbnike/posvojitelje (u daljnjem tekstu: podnositelje zahtjeva) djece s područja Općine Bebrina koja su pohađala program vrtića u 2021. godini, a koji pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi da do 31. siječnja 2022. godine podnesu zahtjev za naknadu.

Podnositelju zahtjeva za dijete koje je program vrtića pohađalo u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine isplatit će se naknada u iznosu od 2.000,00 kuna. Podnositelju zahtjeva za dijete koje je pohađalo vrtić u razdoblju kraćem od 12 mjeseci, naknada će se isplatiti razmjerno broju mjeseci u kojima je dijete pohađalo vrtić.

Zahtjev se smatra pravovremeno predan ako je do 31. siječnja 2022. godine predan neposredno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela ili je poslan putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga preporučenom pošiljkom.

Za ostvarivanje prava na naknadu zahtjev za ostvarivanje prava prilaže se:

  • Kopiju osobne iskaznice oba roditelja/skrbnika/posvojitelja
  • Potvrdu o pohađanju dječijeg vrtića djeteta iz koje je vidljivo razdoblje pohađanja programa vrtića
  • Kopiju tekućeg ili žiro- računa podnositelja zahtjeva
  • Kopiju rodnog lista djeteta
  • Potvrdu o podmirenim obvezama prema Općini Bebrina
  • Izjavu da navedeno pravo podnositelji zahtjeva nisu ostvarili po drugoj osnovi

PRILOZI

Zahtjev za naknadu za pohađanje vrtića

Izjava da pravo nije ostvareno po drugoj osnovi

Skip to content