Prijava ideja i prijedloga za EU projekte

Sadržaj

Molimo sve zainteresirane sa područja Općine Bebrina da popune ovaj obrazac sa svojim idejama i potencijalnim projektima, koje ćemo uvrstiti u Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a Posavina.

Izrada_LRS_LAG_Posavina_2016

Skip to content