Prijave u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024

Sadržaj

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19., 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), članka 18. Statuta i članka 29. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“, Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./2024.

PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u: Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2017. god. do 31.03.2018. godine.
Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrina i Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece
u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.
Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
-Preslike osobnih iskaznica roditelja
-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-Preslika kartona imunizacije
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju
teškoća u razvoju
– Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u
prvi razred.
Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 11. rujna 2023. do 22. rujna 2023. Za općinu Oriovac zahtjevi se zaprimaju u matičnom objektu vrtića, Luke Ilića bb, Za općinu Brodski Stupnik zahtjevi se zaprimaju u područnom objektu vrtića, Stjepana Radića 37. Za Općine Bebrina i Donji Andrijevci zaprimaju se u Općinama kojima djeca polaznici programa predškole pripadaju. Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2023. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ o čemu će roditelji biti pravovremeno obaviješteni.

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“

V.r. Anica Hemen

Zahtjev upis PS 2023

Skip to content