R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

Na području Općine BEBRINA određuju se biračka mjesta:

1. Biračko mjesto broj 1. KANIŽA, DRUŠTVENI DOM KANIŽA, KANIŽA 117 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KANIŽA: KANIŽA, SAVSKA CESTA, UL.MIJE MUZEKE
2. Biračko mjesto broj 2. BEBRINA, DRUŠTVENI DOM BEBRINA, BEBRINA 83 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BEBRINA: BEBRINA
3. Biračko mjesto broj 3. STUPNIČKI KUTI, DRUŠTVENI DOM STUPNIČKI KUTI, STUPNIČKI KUTI 96 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u STUPNIČKI KUTI: STUPNIČKI KUTI
4. Biračko mjesto broj 4. BANOVCI, DRUŠTVENI DOM BANOVCI, BANOVCI 20 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BANOVCI: BANOVCI
5. Biračko mjesto broj 5. DUBOČAC, DRUŠTVENI DOM DUBOČAC, DUBOČAC 69 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u DUBOČAC: DUBOČAC 2
6. Biračko mjesto broj 6. ŠUMEĆE, PODRUČNA ŠKOLA ŠUMEĆE – OSNOVNE ŠKOLE ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ, ŠUMEĆE 87 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ŠUMEĆE: MILJACKA, ŠUMEĆE
7. Biračko mjesto broj 7. ZBJEG, DRUŠTVENI DOM ZBJEG, ZBJEG 86 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ZBJEG: ZBJEG

Rješenje o biračkim mjestima

Skip to content