RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Sadržaj

Mobilno reciklažno dvorište dostupno je u naseljima Općine Bebrina na prvi tjedan u mjesecu po sljedećem rasporedu:

  1. Kaniža – ponedjeljak od 8,00-9,00 sati
  2. Banovci- ponedjeljak od 10,30-11,30 sati
  3. Stupnički Kuti- srijeda od 8,00 – 9,00 sati
  4. Šumeće – srijeda od 10,30 – 11,30 sati
  5. Dubočac – četvrtak od 8,00 – 9,00 sati
  6. Zbjeg- četvrtak od 10,30 – 11,30 sati
  7. Bebrina – četvrtak od 13,00- 14,00 sati

Preostale dane mobilno reciklažno dvorište nalazi se u naselju Bebrina te je dostupno radnim danom u vrijeme od 14,00-15,00 sati.

Skip to content