RASPORED USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I KORISNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA U 2021. GODINI

Sadržaj

ODVOZ MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

05. veljača 2021.
19. veljača 2021.

05. ožujak 2021.
19. ožujak 2021.

02. travanj 2021.
16. travanj 2021.
30. travanj 2021.

14. svibanj 2021.
28. svibanj 2021.

11.lipanj 2021.
25. lipanj 2021.

06. kolovoz 2021.
20. kolovoz 2021.

10. rujan 2021
24. rujan 2021.

08. listopad 2021.
22. listopad 2021.

05. studeni 2021.
19. studeni 2021.

03. prosinac 2021.
17. prosinac 2021.
31. prosinac 2021.
09. srpanj 2021.
23. srpanj 2021.

 

ODVOZ KORISNOG OTPADA (papir, plastika i staklo)

19. veljača 2021.
19. ožujak 2021
30. travanj 2021.
28. svibanj 2021.
25. lipanj 2021.
23. srpanj 2021.
20. kolovoz 2021.
24. rujan 2021.
22. listopad 2021.
19. studeni 2021.

31. prosinac 2021.

Skip to content