Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske

Sadržaj

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Predmetni Pravilnik potreban je jedinicama lokalne samouprave za provođenje javnih natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Cilj ovog savjetovanja je omogućiti JLS-e da dostave svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za
ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske. Prijedlogom Pravilnika o provođenju javnog natječaja propisuje se dokumentacija, rokovi i postupak za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i javnog natječaja za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.
Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika je do 18. srpnja 2018. godine.

Prijedlog Pravilnika:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7918

Skip to content