Financijska izvješća

Sukladno članku 100. st. 2. Zakona o proračunu ministar financija donio je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu koji je objavljen u Narodnim novinama br. 3. od 9. siječnja 2015

2018

Bilješke uz financijska izvješća

Dani zajmovi i primljene otplate

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PROMICIMA I IZDACIMA

2017

Financijski izvještaj-Nezavisni vijećnik Daniječ Lučić

2016

Potvrda o pravovremenoj predaji financijskog izvješća

Financijsko izvješće za 2016

2015