Financijski izvještaji za 2020. godinu

Financijska izvješća za 2018. godinu

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) Općina Bebrina objavljuje: Proračun Općina Bebrina

Financijski izvještaj, 1.1.2020.  – 31.12.2020. godine

Financijski izvještaj 1.1.2020. – 31.12.2020.

Općina Bebrina 2020

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 311220- Bebrina

 

Financijski izvještaj, 1.1.2020. – 30.9.2020. godine

IZVJEŠTAJ 01.01. – 30.09.2020.

Financijski izvještaj 1.1.2020. – 30.09.2020.

OPĆINA BEBRINA 01.01.2020. – 30.09.2020

 

Financijski izvještaj 1.1.2020. – 30.6.2020. godine

Izvještaj o prohodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.2020. do 30.6.2020. godine

 

Skip to content