Financijska izvješća 2019. godina

Financijski izvještaji za 2020. godinu

Financijski izvještaj, 1.1.2020. – 30.9.2020. godine IZVJEŠTAJ 01.01. – 30.09.2020.   Financijski izvještaj 1.1.2020. – 30.6.2020. godine Izvještaj o prohodima i rashodima, primicima i izdacima

Financijska izvješća za 2018. godinu

Sukladno članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) Općina Bebrina objavljuje: Proračun Općina Bebrina

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 311218- Bebrina

Proračun Općina Bebrina 01.01.2018.-31.12.2018.

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilanca na dan 31. prosinca 2018. godine

Skip to content